PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

PK

psychologische behandeling van kinderen en jongeren

Hulpaanbod en deskundigheid op het gebied van opvoeding en psychologische behandeling van jeugdigen en van jeugdigen/ volwassenen met een verstandelijke beperking

Zit uw zoon niet lekker in zijn vel? Gaat het niet goed op school?
Heeft uw dochter een nare ervaring gehad, die ze maar niet goed kan verwerken?
Heeft hij last van tics?
Luistert zij slecht naar u?


Bij het opgroeien van kinderen kunnen er allerlei kleine of grote problemen ontstaan. Meestal komen ouders er samen uit. Soms is het raadzaam een deskundige hulpverlener in te schakelen.
Neemt u gerust contact op met ons, als u vragen heeft over de opvoeding of het gedrag van uw kind.

Onze praktijk is gespecialiseerd op het gebied van cognitieve- en gedragstherapie en behandeling met EMDR. Wij hebben ook ervaring met kinderen en volwassenen die beneden het gemiddelde intelligentieniveau functioneren. Bij de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking wordt nauw samen gewerkt met De Praktijk Nijmegen

Wilt u nadere informatie? Klik dan de bovenstaande knoppen aan.

Praktijk Kneepkens is ervaren op het gebied orthopedagogische opvoedingsondersteuning en psychologische jeugdhulp. De praktijk biedt zowel basis als specialistische psychologische behandelingen aan. U bent bij ons op het juiste adres voor gerichte aandacht op maat, professionele en ervaren hulpverlening, korte wachttijden.
Praktijk Kneepkens gaat uit van de mogelijkheden van het individu en versterking van zijn krachten.

Praktijk Kneepkens is onderdeel van het wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut. De pdf kunt u hier downloaden.

© Petra Kneepkens 2021